NOE อนาคตการศึกษาไทย

posted on 29 Nov 2013 11:15 by mr-ktp in Other
ประเทศไทย ก้าวไปข้างหน้า

     ในยุคที่ผู้ใหญ่ เกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง สื่อประโคมข่าวสารพัด ออกต่างมุมต่างมิติกันไป มีใครสังเกตไหมว่า คนรุ่นต่อไปที่จะมารับช่วงต่อในการดูแลชาติบ้านเมือง เขากำลังทำอะไร กำลังมองดูผู้ใหญ่แล้วรู้สึกแบบไหน เราควรทำอะไรเพื่อเขาเหล่านั้น เพื่อที่เขาจะได้เติบโตมา ด้วยความรู้ความสามารถ และศักยภาพที่พร้อมจะรับมือสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เป็นทั้งคนเก่งและคนดี การหล่อหลอมสิ่งเหล่านั้นได้ แน่นอนก็ต้องมีเครื่องมือในการช่วยเหลือเยาวชนของชาติ เด็กวันนี้ยังคงต้องเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า แต่ผู้ใหญ่ในวันนี้จะทำอะไรเพื่อเขาได้บ้างละ วันนี้ผมได้พบกับโครงการหนึ่ง ชื่อว่าโครงการ NOE (Network of Education) โครงการที่จะเสริมสร้างศักภาพทางการศึกษาให้เด็กไทย ได้ทั่วถึงและเท่าเทียม เพราะเด็กทุกคน ควรที่จะมีโอกาสทางการศึกษา มีผลการวิจัยหลายชิ้นที่ระบุ ว่าโครงการนี้ เข้ามาพลิกการศึกษาและทำให้เด็กสนใจเรียน ครูสนใจเด็กเพราะภาระงานธุรการ เอกสารถูกลดลงไปด้วยตัวระบบออกนไลน์นี้ เราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางโครงการได้ จาก http://plus.noeplaza.org/welcome
 
 
หรือหากคุณต้องการเข้าไปเยี่ยมการศึกษาออนไลน์ของระบบนี้ ผมแนะนำให้เข้าไปที่ https://www.noeplaza.com/ เป็นระบบการเรียนออนไลน์ที่ประยุกต์ใช้ Socail Network ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างลงตัว ทั้งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ที่เป็นมิตรกับเด็ก เพิ่มความอยากรู้อยากเรียน สังคมออนไลน์ที่คล้าย Facebook ที่เด็ก ๆ ใช้กันอยู่แล้วอย่างมากมายแต่ไม่มีกรอบที่จะมาควบคุมการใช้งาน สังคมออนไลน์ของ NOE นี้ สามารถทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ได้พร้อม ๆ กับสนุกกับชีวิตในสังคมออนไลน์ของเขาได้ในเวลาเดียวกัน เป็นสังคมออนไลน์ทางการศึกษาที่น่าสนใจ ที่จะเข้ามาปติวัติ การศึกษาไทย ให้ก้าวหน้าก้าวไกล ก้าวไปสู้ประชาคมโลกได้อย่างแท้จริง หลาย ๆ ประเทศพัฒนาด้านการศึกษาอย่างจริงจัง ประเทศไทยเราจะเป็นเช่นไรต่อไปนั้น คงต้องให้คนไทย ได้สร้างไทย รอชาติใด มา Take Over เปลี่ยนแปลงคงเป็นไปไมได้
เพลงก้าวสู่ฝันเพื่อวันของเรา
ความฝันแม้ดูเลื่อนลอย  แต่อย่างน้อยเราก็ได้ฝัน
ในวันนี้เราได้รู้ทัน  สิ่งที่เราฝันมาเนิ่นนาน
ร่วมทำฝันให้มันเป็นจริง กับจุดหมายในวันนั้น
เริ่มวันนี้ก้าวไปพร้อมกัน สู่จุดหมายวันที่ฝันเป็นจริง
*เราเก่งเรื่องงาน เราเก่งความคิด
เราครองชีวิตด้วยความสุขสันต์
อยู่ในครรลอง ตามหลักศีลธรรม
ไม่ใช้กำลังแก้ปัญหาใดๆ
เรามีพี่น้อง เรามีเพื่อนพ้อง
เรามีคุณครูเคียงข้างเสมอ
สิ่งที่ฝันเป็นจริงนะเออ
ขอเพียงแค่เธอเริ่ม Go To Goal*
ลงจบ ขอเพียงแค่เธอเริ่ม Go To Goal
 
เพลง Go To Goal
บนเส้นทางแห่งความฝัน
อุปสรรคร้อยพันขวางอยู่
บนเส้นทางที่เรียนรู้
ให้เราต่อสู่และเดินก้าวไป
*หากใจของรา รวมกันเป็นหนึ่ง
อดทนและไปให้ถึงสิ่งที่ฝัน
Go To Goal ไปด้วยกัน บนทางฝันที่ยิ่งใหญ่
Go To Goal ไปด้วยใจ หนักแค่ไหนจะฝ่าฟัน
Go To Goal ทั้งขวากหนาม สิ่งยั่วเย้าเราไม่หวั่น
เพียงเธอจับมือฉัน ก้าวเดินไปพร้อมกัน
........ Go To Goal........(ซ้ำ*)
ลงจบ เพียงเธอจับมือฉัน ก้าวเดินไปพร้อมกัน........ Go To Goal........                                     
 
ออกโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

รายชื่อมหาวิทยาลัย เรียงตามตัวอักษร 

URL

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.chula.ac.th 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

http://www.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(เอกชน)

http://www.bu.ac.th 

มหาวิทยาลัยเกริก(เอกชน)

http://www.krirk.ac.th 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(เอกชน)

http://www.kbu.ac.th  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://www.kku.ac.th

มหาวิทยาลัยชินวัตร (เอกชน)

http://www.shinawatra.ac.th   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

http://www.cmu.ac.th 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น(เอกชน)

http://www.stjohn.ac.th 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

http://www.tsu.ac.th  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

http://www.kmutt.ac.th 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

http://www.kmutnb.ac.th 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร(เอกชน)

http://www.mut.ac.th 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

http://www.sut.ac.th 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

http://www.tu.ac.th 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เอกชน)

http://www.dpu.ac.th 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.nu.ac.th 

มหาวิทยาลัยบูรพา

http://www.buu.ac.th 

มหาวิทยาลัยพายัพ(เอกชน)

http://www.payap.ac.th  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

http://www.msu.ac.th  

มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.mahidol.ac.th  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

http://www.mju.ac.th 

มหาวิทยาลัยรังสิต(เอกชน)

http://www.rsu.ac.th

มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์

http://www.rajapark.ac.th

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

http://www.ru.ac.th

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 

http://www.ait.ac.th(เอกชน)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

http://www.wu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

http://www.swu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

http://www.spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.su.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ 

http://www.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสยาม 

http://www.siamu.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://www.stou.ac.th

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

http://www.utcc.ac.th

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

http://www.hcu.ac.th

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

http://www.au.edu

มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย 

http://www.eau.ac.th

มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 

http://www.sau.ac.th

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

http://www.ubu.ac.th

รายชื่อสถาบัน เรียงตามตัวอักษร

URL

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

http://www.nida.ac.th 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

http://www.kmitl.ac.th 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmut.ac.th

   วิทยาเขตปทุมธานี

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

http://www.rmutsb.ac.th

   วิทยาเขตนนทบุรี
   วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
   วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
   วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

http://www.rmutk.ac.th

   วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
   วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
   วิทยาเขตพระนครใต้ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

http://www.rmutr.ac.th

   วิทยาเขตเพาะช่าง
   วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
   วิทยาเขตศาลายา
   วิทยาเขตวังไกลกังวล 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

http://www.rmutp.ac.th

   วิทยาเขตเทเวศร์
   วิทยาเขตโชติเวช
   วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
   วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
   วิทยาเขตพระนครเหนือ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

http://www.rmutto.ac.th

   วิทยาเขตบางพระ
   วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตอุเทนถวาย

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

http://www.rmutl.ac.th

   วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
   วิทยาเขตน่าน
   วิทยาเขตลำปาง
   วิทยาเขตเชียงราย
   วิทยาเขตตาก
   วิทยาเขตพิษณุโลก

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

http://www.rmuti.ac.th

   วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
   วิทยาเขตสุรินทร์
   วิทยาเขตขอนแก่น
   วิทยาเขตกาฬสิทธุ์
   วิทยาเขตสกลนคร

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

http://www.rmutsv.ac.th

   วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา
   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
   วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
   คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง 

 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

http://www.cri.or.th

รายชื่อสถาบันราชภัฏ เรียงตามตัวอักษร

URL

กำแพงเพชร 

http://www.kpru.ac.th 

กาญจนบุรี 

http://www.kru.ac.th 

กาฬสินธุ์

http://web1.rru.ac.th 

จอมบึง 

http://www.mcru.ac.th 

จันทรเกษม 

http://www.chandra.ac.th 

เชียงราย 

http://www.ricr.ac.th 

เชียงใหม่ 

http://www.cmru.ac.th 

ชัยภูมิ

http://www.cpru.ac.th 

เทพสตรี 

http://www.tru.ac.th 

ธนบุรี 

http://www.dru.ac.th 

นครปฐม 

http://www.npru.ac.th 

นครพนม

http://www.npu.ac.th  

นครราชสีมา

http://www.nrru.ac.th  

นครศรีธรรมราช 

http://www.nstru.ac.th

นครสวรรค์ 

http://www.nsru.ac.th 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

http://www.bsru.ac.th 

บุรีรัมย์ 

http://www.bru.ac.th 

พระนคร

http://www.pnru.ac.th 

พระนครศรีอยุธยา 

http://www.aru.ac.th 

พิบูลสงคราม 

http://www.psru.ac.th 

เพชรบุรี 

http://www.pbru.ac.th

เพชรบูรณ์ 

http://www.pcru.ac.th 

ภูเก็ต 

http://www.pkru.ac.th 

มหาสารคาม 

http://www.rmu.ac.th 

ยะลา

http://www.yru.ac.th  

ร้อยเอ็ด

http://www.reru.ac.th 

ราชนครินทร์ 

http://web1.rru.ac.th 

รำไพพรรณี 

http://www.rbru.ac.th 

ลำปาง

http://www.lpru.ac.th 

เลย 

http://www.lru.ac.th 

วไลยอลงกรณ์ (เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์)

http://www.vru.ac.th

ศรีสะเกษ

http://www.sskru.ac.th

สกลนคร 

http://www.snru.ac.th 

สงขลา

http://www.skru.ac.th 

สวนดุสิต 

http://www.dusit.ac.th 

สวนสุนันทา 

http://www.ssru.ac.th 

สุราษฎร์ธานี 

http://www.sru.ac.th 

สุรินทร์ 

http://www.srru.ac.th 

หมู่บ้านจอมบึง

http://www.mcru.ac.th 

อุดรธานี 

http://www.udru.ac.th 

อุตรดิตถ์ 

http://www.uru.ac.th 

อุบลราชธานี

http://www.ubru.ac.th

 

มองมุมต่าง

posted on 07 Nov 2012 23:12 by mr-ktp in Other
มีโอกาสอ่านเรื่องราวที่ทำให้ได้คิดเรื่องหนึ่ง
คนเรามักคิดึงตัวเองเสมอ ทำให้เราไม่มองมุมที่คนรอบข้างกำลังคิด
เรื่องที่คุณจะได้อ่านนี้คุณอาจเคยอ่านมาแล้ว 
 
แต่ถ้ายังแนะนำว่าก่อนจะดูเฉลย 
ขอให้คุณคิดดี ๆ อย่างถี่ถ้วน
ว่าคุณจะทำอย่างไร ถ้าเป็นคุณ???
 
เรื่องมีอยู่ว่า
 
มีคู่รักคู่หนึ่ง .. นั่งรถเมล์ที่กำลังตรงไปในเมืองในหุบเขา 
มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่ได้ลงกลางทาง 
หลังจากที่พวกเขาได้ลงแล้ว รถเมล์ก็วิ่งต่อไป
แต่เพียงไม่นาน .. ก็มีหินก่อนขนาดมหึมา
ได้ตกลงมาจากที่สูงมาก และทับรถเมล์คันนั้นพังยับเยิน 
ทุกคนที่อยู่ในรถในเวลานั้น เสียชีวิตทั้งหมด 
คู่รักคู่นั้นเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็พูดขึ้นว่า

"ถ้าพวกเรายังอยู่ในรถคันนั้นก็ดีน่ะซิ!" 

คนส่วนใหญ่น่าจะคิดว่า "ยังดีนะที่เราลงจากรถก่อน!"
แต่คู่รักคู่นี้กลับพูดสิ่งที่ต่างจากคนส่วนใหญ่ 
คุณคิดว่าเพราะอะไร??? 
ตอบมาก่อนนะว่าคิดว่าไง เดี๋ยวจะเฉลยทีหลัง ^^
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

หยุด!!!


ขอเฉลยน่ะ
ถ้าพวกเขายังคงอยู่และไม่ได้ลงจากรถ 
รถเมล์คันดังกล่าวก็จะไม่ต้องหยุดรถ
เพื่อที่พวกเขาจะขับเลยตำแหน่งที่หินถล่มลงมา!!
ทำให้ทุกคนรอดชีวิตทั้งหมด 

ในชีวิตของพวกเรานั้น ให้ลองมองด้วยมุมมองที่ต่างจากของตัวเองและพยายามเข้าใจและช่วยเหลือผู้ อื่นมากขึ้น อย่าได้ใช้ชีวิตอย่างขาดสติและเฉยเมย ทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปเลย 

คุณตอบปริศนาข้างบนถูกมั้ย? ถ้าคุณตอบถูก(โดยไม่เคยอ่านที่อื่นมาก่อนนะ) แปลว่าผมตาถึงมาก ที่ได้คุณมาเป็นเพื่อน แต่ถ้าคุณตอบผิด ก็ยินดีกับคุณด้วยที่เป็นเหมือนผ
     ความรัก ไม่ใช่การครอบครองกัน หรือการได้อีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นของตัวเอง
และไม่ใช่การประกาศอย่างใหญ่โตจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองอย่างอลังการ
งานที่มีคนมากมายรู้เห็น แต่สุดท้ายอยู่ได้ไม่นาน เบื่อกันก็หย่าร้าง
 
     ความรักมันก็คือความรัก เป็นสิ่งบริสุทธิ์ การที่อยากให้อีกฝ่ายมีความสุข ได้ในคามสุขของกันและกัน
มารวมไว้ และใช้ชีวิตบนฐานของเหตุผละผล กระทบกระทั่งเป็นเรื่องธรรมดา อย่าบอกว่าเข้ากันไม่ได้
เวลาที่คุณคบกันเป็นการศึกษากันและกันอย่างดีแล้ว เมื่อเลือกลงหลักปักฐานร่วมกัน ก็ต้องรับฟัง
ซึ่งกันและกัน สร้างชีวิตสร้างครอบครัว มีหลายคู่อยู่กันได้จนแก่เฒ่า นั่นเรียกได้ว่าความรัก
และเป็นความรักที่วางไว้บนเหตุผล การที่จะเลือกใครสักคนมาฝากชีวิตมันยาก ไม่ใช่บอกว่ารักเธอแต่แรกเห็น
ก็แต่งได้ นั่นเรียกว่ารักจริงเหรอ ถ้าเรียกว่ารัก รักแบบไหน รักเพราะอยากได้ไว้ หรือรัก เพราะอยากฝากชีวิต
รายละเอียดในเรื่องเล็ก ๆ บางทีมันก็เยอะจนมากกว่าเรื่องใหญ่ ๆ ซะอีก
 
     คน 2 คนสามารถสร้างชาติเลยก็ว่าได้ ถ้าคน 2 คนสร้างคนตัวเล็ก ๆ เพิ่มขึ้นมาแล้วลูกเขานั้น
เป็นคนที่มีความก้าวหน้าจนเป็นผู้นำ ฉะนั้นการหล่อหลอมตั้งแต่รากฐานของประเทศ สร้างคนให้มีคุณภาพ
คุณธรรมจึงเป็นเรื่องควรเน้นย้ำที่สำคัญนัก คุณควรคิดให้ถี่ถ้วน พิเคราะห์ให้ดี และค่อยเลือก เวลามีมาก
ไม่ต้องกลัวถ้าคิดจะฝากชีวิตไว้ด้วยกันทั้งชีวิต ศึกษากันหลาย ๆ ปีจะเป็นไรไปละ ^^ GBU 
 
รักคือรัก เลือกรักอย่างมีสุข สนุกกับทุกข์ที่ผ่านมา ศึกษาจนจากไป โลก ก็เป็นเหมือนทางเดินที่เราผ่านมาแล้วผ่านไป ^^